ПЛАНУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

ПЛАНУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

Така тема засідання методичної комісії викладачів природничо-математичних дисциплін Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури, яке відбулося 5 березня 2024 року. Голова комісії Корінчук В.В. звернув увагу викладачів, котрі викладають в групах зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», на оновлення та внесення змін у робочу програму зі своїх дисциплін у відповідності з навчальним планом та стандартом фахової передвищої освіти. Надалі працювати над створенням КМЗ дисциплін та наповненням електронним контентом.

     На засіданні комісії також  було затверджено самоаналіз оцінки діяльності педагогічних працівників, котрі атестуються, у між атестаційний період з урахуванням посадових обов’язків та вимог професійного стандарту.

No Comments

Give a comment

Запитуйте нас...