Положення

«Положення про робочу програму навчальної дисципліни»,   Додаток до Положення, Зразок програми

«Про приймальну комісію»

«Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (фаховий молодший бакалавр)»

«Про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури» (кваліфікований робітник)

«Про навчально – практичний центр»

«Про організацію індивідуального навчання»додаток №1

«Про дистанційне навчання» 

«Про порядок переведення з контракту на бюджет»

«Про визнання результатів підвищення кваліфікації»

«Положення про моніторингові дослідження  якості  освітнього процесу в училищі»

«Положення про раду профілактики правопорушень»

«Положення про учнівський гуртожиток»

«Порядок про надання матеріальної допомоги та заохочування учнів»

Запитуйте нас...