Історія та сьогодення

ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва та архітектури»  є навчальним закладом, який стояв у витоків створення професійно-технічної освіти на Волині. Училище було створено у 1951 році як школа механізації для підготовки робітничих кадрів сільськогосподарського профілю. З 1960 року навчальний заклад почав здійснювати підготовку робітничих кадрів для будівельної галузі.

Розширення матеріальної бази дало змогу з 1 вересня 1969 року розпочати першими на Волині підготовку кваліфікованих робітників із середньою освітою. В 1970 році училище отримує назву МПТУ №2, а з червня 1974 року МСПТУ №2.

В 1978 році здано в експлуатацію два п’ятиповерхові учнівські гуртожитки. Через чотири роки, в 1982 році, запрацював новий учбово-лабораторний корпус на 960 учнівських місць. З вересня 1984 року училище перейменували в Луцьке середнє професійно-технічне училище №2.

Відповідно до наказу Міністерства  народної освіти УРСР від 16.07.1990 року за №158 училище одним з перших у країні було реорганізовано у вище професійне та розпочало впровадження ступеневої підготовки спеціалістів не лише в системі ПТО, а й освіти в цілому.

За період існування наш заклад освіти декілька разів змінював назву. З 2006 року отримав нинішню – ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва та архітектури». З 1993 – 2021 рр. училище здійснило: 26 випусків молодших спеціалістів (720 чол.,  спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»); 19 випусків  (250 чол.,  спеціальність «Декоративно-прикладне мистецтво»); 12 випусків (130 чол., спеціальність «Обробка деревини»). У 2021 році училище святкує свій 70-літній ювілей – за  цей період ми  підготували та випустили більше як 30 000 фахівців.

З початку утворення, а саме з 01.05.1951 – 26.07.1990 рр. керівництво училищем здійснювали вісім директорів. Усі вони чимало зробили для розвитку ввіреного їм закладу профтехосвіти. В 1990 році на посаду директора був призначений Собуцький Ростислав Степанович, який  за високі трудові досягнення і професійну майстерність  Указом Президента отримав почесне звання «Заслужений працівник освіти України» та був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. В складних умовах часів перебудови він зміг вивести училище в розряд престижних учбових закладів не лише Волині, а й усієї країни. За майже 30-річний період його керівництва училище зберегло будівельний профіль, відбулося потужне оновлення та модернізація навчально-матеріальної бази. Він зумів наповнити професійним змістом саму систему та якість навчання. Адже забезпечення якості професійної освіти є багатоплановим і включає наявність необхідних ресурсів: кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, навчально-методичних тощо, правильну організацію навчального процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки й освіти, контроль освітньої діяльності та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчального процесу.

З жовтня 2019 року колектив Луцького ВПУ будівництва та архітектури очолює Шмігель Володимир Володимирович, який продовжив традиції професійного зростання та удосконалення інноваційних підходів в професійній освіті. За його керівництва відбулися цифрові трансформації в управлінському підході та освітньому просторі, що дозволило організувати через цифрові канали зв’язку максимально персоналізовану взаємодію між усіма учасниками освітньо-виховного процесу.

Нові часи ставлять нові завдання, потребують інноваційних підходів, процес розвитку стає творчим і потребує втілення в освітньому просторі – перед педагогічними працівниками училища постає одна з найголовніших та амбітних цілей  – підвищення якості освіти. Забезпечення її є однією з головних умов мобільності, сумісності та привабливості системи професійної освіти, головною складовою престижу училища.

На сьогоднішній день у ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва та архітектури» навчається 685 здобувачів освіти у 30 навчальних групах, здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за напрямками: будівництво, деревообробка та декоративно-прикладне мистецтво (дизайн) за 16 професіями, а також фахових молодших бакалаврів за трьома спеціальностями: «Будівництво та цивільна інженерія»; «Лісове господарство»; «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Крім того, заклад освіти здійснює перепідготовку кваліфікованих робітників і підвищення їх кваліфікації, а також перепідготовку незайнятого населення. Одночасно з професійною підготовкою здобувачі освіти, які вступили на основі базової середньої освіти, отримують повну загальну середню освіту. Випускники здобувають робітничі професії будівельного і художнього профілю, а кращі учні мають можливість здобути фахову передвищу освіту за освітньо-кваліфікаційним ступенем – фаховий молодший бакалавр.  

Нинішнє училище має сучасну навчально–матеріальну базу: 33 кабінети, 16  навчально- виробничих майстерень, лабораторій, два комп’ютерні класи, обладнані мультимедійним обладнанням з підключенням до мережі Інтернет. До послуг учнів бібліотека з читальною залою та доступом до цифрових онлайнових ресурсів, а також актова  та спортивна зала, гуртожиток, їдальня, стадіон.

В училищі успішно працюють чотири  навчально – практичні центри з новим обладнанням та технікою за різними професіями, створені у співпраці з відомими компаніями «Хенкель Баутехнік», «Кнауф», «Śnieżka», «Фомальгаут Полімін» та навчально-практичний центр електромонтажних робіт.

Професійно-практичну та теоретичну підготовку в училищі забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив: 28 майстрів, 30 штатних викладачів і 16 сумісників. На сьогодні 30 педпрацівників мають педагогічну кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії», 3 викладачів – педагогічне звання «викладач-методист», 1 вихователь – педагогічне звання «вихователь-методист»,  17 – «старший викладач», 8 майстрів виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» і 4 – «майстер виробничого навчання І категорії», 8 педагогів нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України», викладач спецпредметів Кусик В.Ф. – званням «Майстер народної творчості України» (2016 р.).

Щороку училище випускає 400-500 кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів, які володіють сучасними технологіями будівництва, ремонту, реконструкції, дизайну та мають реальні перспективи працевлаштування і продовження навчання у вищих навчальних закладах. Випускники відділення художніх ремесел успішно реалізують свій потенціал у власних художніх студіях та майстернях, випускники–будівельники працюють на провідних будівельних підприємствах Луцька та Волинської області. Близько 30% педагогічного колективу закладу – це колишні випускники училища, які реалізували себе в професії і тепер навчають молоде покоління.

У переліку соціальних партнерів училища – більше 30 підприємств міста та області, серед яких ПрАТ «Луцьксантехмонтаж-536», ТзОВ «Західелектромонтаж», ТзОВ «Житлобуд – 2», ТОВ «Шинака Україна», ТзОВ «Луцьктехнобуд», ПП «Укрбудсервіс», ПП «БОШ-Тепло», СП ТзОВ «Модерн ЕКСПО» тощо. Співпраця з провідними підприємствами будівельної галузі дає змогу забезпечити здобувачів освіти училища робочими місцями під час проходження виробничого навчання і виробничої практики, оновити зміст професійно-практичної підготовки навчального закладу шляхом модернізації навчальних майстерень, наближення їх до умов виробництва, спільно формувати замовлення на підготовку робітничих кадрів, забезпечувати працевлаштування випускників училища тощо.

Результативним підсумком успішного соціального партнерства в ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва та архітектури» є залучення інноваційних та матеріальних інвестицій від бізнесу, участь навчального закладу в освітніх проєктах компаній «KNAUF», «Henkel», «Śnieżka», «Polimin». Ці проєкти спрямовані на якісну підготовку робітників за технологіями компаній з формуванням високої професійної компетентності та модернізацію ресурсного забезпечення інноваційного навчально-виробничого комплексу.

Багатовекторність взаємодії підприємств із навчальним закладом полягає в спільній участі у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах фахової майстерності серед учнів-випускників, майстрів в/н; освітянських інноваційних виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах; спільній участі у подальшій розробці навчальної літератури, педагогічних програмних засобів, спільній роботі над оновленням матеріально-технічної бази училища.

За впровадження інноваційних підходів у навчальний процес та розвиток соціального партнерства училище нагороджене срібною (2018 р.) та золотими (2014 р., 2019 р.) медалями на Міжнародній виставці «Інноватика у сучасній освіті». Учні та студенти училища неодноразово були переможцями Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності «Worldskills Ukraine 2017, 2018, 2019рр.», Міжнародного конкурсу молодих зварників «Золотий кубок Лінде 2018»,  Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності з професій столяр, маляр, штукатур тощо.

Проєкти та програми підприємств сприяють підвищенню рівня професійної компетентності педагогів училища, результативності навчального процесу завдяки створенню та впровадженню нового покоління навчальної літератури, методичних матеріалів. Випускники навчально-практичних центрів демонструють на виробництві суттєве підвищення конкурентоспроможності та професійної мобільності, здатність до майстерного використання будівельних матеріалів компаній.

Ми готуємо висококваліфікованих фахівців будівельної справи, здатних створювати сучасні інтер’єри, естетично оформлювати приміщення архітектурних споруд з використанням новітніх технологій, швидко змінювати спеціалізацію, поєднувати різні підходи та професійні вимоги, орієнтуватися в сучасних будівельних матеріалах тощо.

В навчального закладу не тільки велике минуле, але й перспективне майбутнє. А наше майбутнє – то наші учні та студенти. Адже реалії нинішнього життя засвідчують нестачу робітничих кадрів в галузі будівництва з високим рівнем підготовки. Україна розбудовується, і допоки існуватиме потреба в спорудженні нових об’єктів будівництва, буде й потреба в підготовці висококваліфікованих спеціалістів, конкурентоспроможних на ринку праці.

ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва та архітектури» – це новітній навчальний заклад з системним підходом в професійно-технічній освіті, який має необхідну матеріальну базу та педагогічні кадри із значним досвідом роботи для підготовки робітників і фахівців, рівень підготовки яких відповідає сучасним соціально –економічним тенденціям на вітчизняному ринку праці.

70 років у масштабах історії – це невеличкий відрізок часу, а для училища – великий етап життя, який увібрав в себе злети і падіння, випробування і досягнення! Ювілей училища – це не тільки історична віха, це рубіж, який дає можливість озирнутися назад і згадати пройдені шляхи, пригадати добрим словом тих, хто вніс значний внесок для того, щоб сіяти розумне, добре і вічне, вчив азам професій, прищеплював любов до обраної справи.

70-річчя широкої практичної діяльності, використання нововведень з метою отримання конкурентних переваг, впровадження сучасних технологій, новаторських проєктів, які реалізує училище, дозволяють впевнено йти в ногу з часом. Завдяки цілеспрямованості, величезному досвіду, творчому пошуку, високому професіоналізму всього колективу, вмінню дбайливо зберігати закладені традиції, наш заклад освіти незмінно добивається успіхів у здійсненні найсміливіших планів та ідей.

Запитуйте нас...