ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

LG

Лісове господарство – це сталий і перспективний фах в Україні, де саме лісова галузь є однією з тих, що постійно виробляють продукцію без впливу внутрішніх і зовнішніх економічних і політичних факторів. Ліси були, є і будуть. Ця галузь економіки працює і буде працювати. Це єдина галузь, яка за минулий рік дала більше 3 % приросту. Тому лісове господарство – це стабільність!

Зростає попит на молодих, професійно підготовлених спеціалістів з лісового господарства, які завжди будуть вкрай необхідні для роботи галузі. Отримання цієї професії забезпечує гарантоване працевлаштування, матеріальний та соціальний статус!

Обравши спеціальність «Лісове господарство», ви маєте чудову нагоду докласти власних зусиль, знань, енергії до розбудови цієї важливої справи: збереження й примноження лісових ресурсів.

Ви будете навчатися за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство». Ціль програми – підготовка фахівців, здатних вирішувати виробничі питання зі створення, вирощування, догляду, формування лісових насаджень, їх інвентаризації та проектування лісогосподарських заходів, використання лісових ресурсів, заготівлі деревини. Особливості програми – освоєння сучасних технологій ведення лісового господарства в умовах лісостепу, що передбачає знання та практичні вміння зі створення, вирощування та формування лісових ресурсів, відтворення і збільшення лісів шляхом лісовідновлення і лісорозведення, охорону і захист лісових насаджень, раціональне використання лісових ресурсів, а також охорону, відтворення та раціональне використання мисливського фонду.

Особливістю програми є практичне навчання на основі впровадження елементів дуальної освіти, що ґрунтується на тісній співпраці з лісогосподарськими підприємствами регіону і здійснюється безпосередньо в умовах виробництва з використанням матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу підприємств, що надає можливість здобувачам вищої освіти вдосконалювати фахові компетенції та ефективно набувати програмних результатів навчання. Такий підхід сприяє інтеграції навчання, практичної діяльності та наукової роботи здобувачів вищої освіти, впровадженню результатів наукових досліджень в навчальний процес, дає можливість ефективно формувати професійну кар’єру.

Випускники можуть працевлаштовуватися в: державних підприємствах лісового та мисливського господарства, деревообробних підприємствах, декоративних розсадниках, підприємствах з ландшафтного дизайну, установах природно-заповідного фонду, відділах та лабораторіях підприємств, що займаються селекційно-генетичними дослідженнями та розсадництвом, комунальних підприємствах рекреаційної галузі (садово-паркові господарства); секторі розвитку екологічного туризму (зелені садиби, екотуризм, лісовий туризм та ін.).

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
РОБОЧІ ПРОГРАМИ
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
РОЗВИТОК ТА КАР'ЄРА ВИПУСКНИКА
АБІТУРІЄНТУ
СТУДЕНТУ
ПРАКТИКА
ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ
ДУАЛЬНА ОСВІТА
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ВИПУСКНИКИ
КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА
СПІВПРАЦЯ

.

Присвоєння освітньої кваліфікації: фаховий молодший бакалавр з спеціальності 205 ”Лісове господарство” на засіданні Державної атестаційної комісії:Лісове господарствоНАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ТА ПРОГРАМИ


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 205 – „Лісове господарство”,
 освітньо-професійна програма – „Обробка деревини.

Освітній рівень – фаховий молодший бакалавр (технік-технолог) з компетентностями: технологія лісопильно-деревообробного виробництва, технологія столярно-будівельного, меблевого виробництв, технологія сушіння та захисту деревини, технологія виробництва тари, шпону, клеєної шаруватої деревини (фанери, бруса) та плитних композиційних деревних матеріалів (деревостружкових і деревоволокнистих плит;

 – також здобувають високий рівень професійної компетентності (підвищення кваліфікації) з робітничих професій:

«столяр»; «верстатник деревообробних верстатів»; «столяр (будівельний)».

Основні сфери діяльності:

  • Робота на деревообробних, будівельних та меблевих підприємствах: організація та контроль за виконанням робіт лісопильно-деревообробного виробництва, столярно-будівельного, меблевого, тарного виробництв, сушіння та захисту деревини, виробництва шпону, клеєної шаруватої деревини (фанери, бруса) та плитних композиційних деревних матеріалів (деревостружкових і деревоволокнистих плит) в якості керівника  середньої ланки: майстра, технолога;
  • проектування технологічних процесів деревообробки та конструювання виробів з деревини;
  • виконавець робіт з обробки деревини, виготовлення і монтажу столярно-будівельних та меблевих виробів;
  • робота на деревообробних верстатах загального та спеціального призначення;
  • робота на автоматизованих деревообробних агрегатах та автоматичних лініях з числовим програмним керуванням (ЧПУ);
  • продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст за скороченими термінами навчання в Національному лісотехнічному університеті (м.Львів) та Національному політехнічному університеті (м.Луцьк).

За час навчання на відділенні фахового молодшого бакалавра студенти вивчають такі дисципліни професійно-теоретичної підготовки:

І. Нормативна частина:

“Деревинознавство”;

“Матеріалознавство”;

“Обладнання в галузі”;

“Механічне оброблювання деревини”;

“Основи технології лісопильно-деревообробного виробництва”;

“Сушіння і захист деревини”;

“Основи технології столярно-будівельних виробів”;

“Виробництво деревних композиційних матеріалів”;

“Опорядження деревини і деревних матеріалів”;

“Охорона праці”.

ІІ. Варіативна частина:

“Виробництво спеціальних виробів з деревини”;

“Основи менежменту”;

“Основи конструювання виробів з деревини”;

“Основи технології меблевих виробів”;

“Економіка підприємства”;

“Основи проектування деревообробних цехів”;

“Основи виробничої психології”;

“Основи технології роботи на автоматичному обладнанні”

ІІІ. Виконують курсові проекти з дисциплін:

“Основи технології лісопильно-деревообробного виробництва”;

“Сушіння і захист деревини”;

“Основи технології столярно-будівельних виробів”.

ІV. Проходять такі види професійно-практичної підготовки:

“Виробниче навчання”                      162 год.;

“Технологічна практика”                   206 год.;

“Переддипломна практика”               120 год.

 

Присвоєння освітньої кваліфікації: фаховий молодший бакалавр з спеціальності 205 ”Лісове господарство” на засіданні Державної атестаційної комісії:

Захисти курсових проектів проходять із застосуванням сучасних освітніх технологій:

Заняття з теоретично-професійної підготовки в обладнаних навчальних кабінетах:

За час навчання в училищі здобуваються робітничі професії та набуваються навички роботи на деревообробному обладнанні:

Запитуйте нас...