Публічна інформація згідно Ст.30 Закону “Про освіту”

Статут ДПТНЗ “Луцьке ВПУ будівництва та архітектури” від 22 вересня 2006 року

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова освітнього процесу – державна

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому для здобуття фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, 2022 р.

Правила прийому на навчання до Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури м. Луцька на 2022 рік (кваліфікований робітник)

Інформація про набір у 2022 році

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

План роботи училища на 2022-2023 н.р.

План роботи училища на 2023-2024 н.р.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ЛУЦЬКОГО ВПУ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ НА 2022-2024 Р.

Запитуйте нас...