БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» має на меті надати якісну, сучасну освіту згідно з вимогами ринку праці й побажань роботодавців та підготувати кваліфікованих фахівців, здатних вирішувати комплексні проблеми організаційного, конструкторського, технологічного, виробничого та інших спрямувань, дотичних до будівництва. Фахівці даного профілю займаються проектуванням, зведенням, експлуатацією і реконструкцією житлових, громадських та промислових будівель і інженерних споруд. Спеціальна освіта за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” дає можливість набуття. компетенцій для подальшої професійної.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
РОБОЧІ ПРОГРАМИ
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
РОЗВИТОК ТА КАР'ЄРА ВИПУСКНИКА
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АБІТУРІЄНТУ
СТУДЕНТУ
ПРАКТИКА
ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ
ДУАЛЬНА ОСВІТА
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ВИПУСКНИКИ
КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА
СПІВПРАЦЯ
Запитуйте нас...