ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Group of students drawing their paintings on a class at art studio. Focus is on male student.

Декоративне мистецтво направлено на створення красивих речей, з цілісною, естетично виразною формою. Краса декоративно-прикладних предметів тісно пов’язана з користю, але є першочерговою і визначальною. Предмети декоративно-прикладної творчості, як і предмети витончених мистецтв, можуть мати тільки естетичне призначення, і не нести ніякого утилітарного навантаження. Їх призначення лише в оздобленні інтер’єру, створенні декоративного акценту. Крім цього в нього входить оформлююче мистецтво – оформлення вітрин, виставок, а також – виготовлення меблів, одягу, тканини, килимів, кераміки та інших художніх виробів з металу, дерева і шкіри.

Майбутні фахівці отримують загальну культурологічну і художню підготовку, а також професійно-практичні знання за обраним профілем навчання. Вивчають основи академічного живопису, сучасну шрифтову культуру, макетування та моделювання. Освоюють правила роботи з кольором і колірними композиціями. Частина семінарських занять спрямовані на розвиток творчого мислення та підходу, розкриття здібностей студентів.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
РОБОЧІ ПРОГРАМИ
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
РОЗВИТОК ТА КАР'ЄРА ВИПУСКНИКА
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АБІТУРІЄНТУ
СТУДЕНТУ
ПРАКТИКА
ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ
ДУАЛЬНА ОСВІТА
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ВИПУСКНИКИ
КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА
СПІВПРАЦЯ

.

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО»

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»,

Рівень освіти: Фахова передвища освіта

За освітньо-професійною програмою «Декоративно-прикладне мистецтво»,

Спеціалізація:

«Художня кераміка»,

«Художня обробка дерева»,

«Живописець»

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр .

Кваліфікація:   3471 художник –виконавець;

Основні сфери діяльності:

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за Державним класифікатором професій України (ДК 003:2010):

3471 – Художник-виконавець

3476- Керівник аматорського колективу (гуртка, студії) декоративно-прикладного мистецтва

3340 – Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

3340 – Інші фахівці в галузі освіти

3479 – Інші фахівці у сфері культури і мистецтва

Зміст ОП програми спрямований на загальну та професійну підготовку конкурентоздатного фахівця, який володіє знаннями та вміннями для формування засобами декоративно-прикладного мистецтва естетично досконалих об’єктів, середовища, оформлення інтер’єрів, прикрашення предметів побуту у приватній, суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини.

Підготовка фахівців до професійної діяльності у сфері образотворчого та декоративно- прикладного мистецтва, забезпечення естетичних характеристик художніх виробів і предметного середовища, виконання якісних і естетичних виробів декоративно-прикладного мистецтва, створення цілісного продукту через організацію і гармонійне поєднання його елементів відповідно до призначення.

Продовження навчання за скороченими термінами навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в ВНЗ:

Львівська національна академія мистецтв,

Львівська національна академія друкарства,

Волинський національний університет ім. Л. Українки,

Київська  Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури,

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва ім. М. Бойчука,

Київський національний університет культури і мистецтв,

Луцький національний технічний університет,

Харківська державна академія дизайну та мистецтв,

та інших ВНЗ України та Європи мистецького профілю.

Компоненти освітньо-професійної програми  «Декоративно-прикладне мистецтво»:

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності:

Історія України

Українська мова за професійним спрямуванням

Культурологія

Основи філософських знань

Основи економічної теорії

Основи правознавства

Соціологія

Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням

Фізичне виховання .

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності;

Основи екології

Безпека життєдіяльності

Основи підприємницької і управлінської діяльності

Креслення і перспектива

Основи комп’ютерної графіки

Охорона праці

Історія декоративно-прикладного мистецтва та орнаменту

Історія образотворчого мистецтва

Пластична анатомія

Основи кольорознавства

Освітні компоненти, що формують професійно-практичні компетентності:

Рисунок

Малярство/ Живопис

Основи композиції і композиція

Ліплення/ Ліпка/ Скульптура

Технологія і матеріалознавство

Основи архітектури  і макетування.

Практична підготовка:

Виробниче навчання/Робота в матеріалі       – 358 год.

Виробнича практика                                        – 105 год.

Переддипломна практика                                – 150 год.

Дипломне проектування                                  – 180 год.

Освітні компоненти за вибором здобувача освіти компетентності:

Комп’ютерна графіка

Архітектура і макетування

Шрифти і проектна графіка

Психологія і педагогіка

Присвоєння освітньої кваліфікації: фаховий молодший бакалавр з спеціальності 023 «Образотворче, декоративне мистецтво, реставрація» за ОПП «Декоративно-прикладне мистецтво» на засіданні Державної атестаційної комісії за результатами захисту дипломної роботи.

[/dt_sc_icon_box]

Захист – фаховий молодший бакалавр

Запитуйте нас...