ПРО НПЦ

Навчально – практичний центр з професії 

“електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж та електромонтажник силових мереж та електроустаткування”

19 грудня 2019 року на базі ЛВПУ будівництва та архітектури”був відкритий навчально практичний центр з професії “електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж та електромонтажник силових мереж та електроустаткування”. НПЦ забезпечений сучасним електротехнічним обладнанням, матеріалами та інструментом.Змонтована та введена в експлуатацію фотовольтаїчна електростанція та вітрогенератор які здійснюють живлення зовнішнього вуличного освітлення території училища. НПЦ забезпечений мультимедійною та комп’ютерною технікою яка широко застосовується для проведення занять з професійно-практичної підготовки учнів.

Електроенергетика України.

На кожному етапі розвитку людства розширяються його енергетичні потреби,розвитком цивілізації змінюються умови життя людини, поліпшуються форми господарювання, побутові умови. Сучасна людина вже не уявляє своє життя без електроенергії. Матеріально-технічна база в нашій державі заснована на широкому застосуванні електроенергії у всіх галузях народного господарства, безперервному розвитку електроенергетики і здійсненні на цій основі технічного прогресу.

Значну частку в розвитку будівництва складають електромонтажні роботи. Сучасне електромонтажне виробництво характеризується високим рівнем індустріалізації і механізації. Воно вимагає від електромонтажників різних спеціалізацій, міцних знань і володіння передовими методами праці.

Актуальність підготовки електромонтажника складається в тому, що існує необхідність виконання: монтажу освітлювальних схем, монтажу силового обладнання,монтаж та кмутацію альтернативних джерел електроенергії, монтаж і в’язка електросхем  для нормального функціонування системи електропостачання, і саме це обумовлює необхідність підготовки робітників за спеціальністю:Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж; електромонтажник силових мереж та електроустаткування.

Різносторонність знань і умінь складає складність професії електромонтажника і вимагає від учня завзятості в оволодінні професією.

 Ринок праці

Сьогодні професія електромонтажника – одна з провідних на промислових підприємствах, у будівельних організаціях та організаціях комунального господарства. Разом з тим вона застосовується практично в усіх галузях господарства і потреба у електромонтажниках постійна.

У сучасних умовах для висококваліфікованих спеціалістів є шанс відкрити власну справу, пропонуючи населенню послуги по виконанню електромонтажних робіт,встановлення та ремонт освітлювального устаткування, прокладання різних типів електропроводок, кабелів,мереж заземлення, обслуговування діючої техніки, встановлення та підключення до мережі лічильників, світильників тощо. Висококваліфіковані електромонтажники з практичним досвідом роботи за суміжними спеціальностями мають можливість у порядку міждержавного обміну робочою силою працевлаштуватися за межами України.

Запитуйте нас...