Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників
на основі повної загальної (профільної) середньої освіти та на основі ОКР «кваліфікований робітник»:

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводяться у терміни, визначені Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв.

Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник має право внести до електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, для реєстрації заяв на різних основах вступу до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв.

Запитуйте нас...