Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма БЦІ

Робочий навчальний план “Будівництво та цивільна інженерія”, 2022

Робоча програма 2021 | Будівельні конструкції

Робоча програма 2021 | САПР

Робоча програма 2021 | Розрахунок

Робочий навчальний план “Будівництво та цивільна інженерія”, 2021

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи комп’ютерних технологій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи вищої математики”, денна форма навчання

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи вищої математики”, заочна форма навчання

Робоча програма навчальної дисципліни “Англійська мова за професійним спрямуванням”

Робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи виробничої психології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Технологія та організація будівництва”, БЦІ

Робоча програма навчальної дисципліни “Будівельне матеріалознавство”, БЦІ

Робоча програма переддипломної практики

Запитуйте нас...