ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ | ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ | ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Студенти 1-го курсу фахових молодших бакалаврів, групи БЦІ-11,12 спеціальності 192  Будівництво та цивільна інженерія завершили теоретичний курс навчання з предмету “Будівельні конструкції”.

Екзаменаційна сесія є своєрідним індикатором успішності навчання студентів. Студенти успішно склали передбачений програмою іспит. Наступним етапом навчального процесу для них передбачено проходження навчальної практики. Бажаємо усім успіхів!

No Comments

Give a comment

Запитуйте нас...