ЗАКЛЮЧНА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ

ЗАКЛЮЧНА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ

Випускна група фахових молодших бакалаврів БЦІ-21,22 спеціальності 192  Будівництво та цивільна  інженерія завершила теоретичний курс навчання.

Екзаменаційна сесія є своєрідним результатом успішності навчання. Студенти успішно склали передбачені програмою заліки та іспити. Наступним етапом навчального процесу для них передбачено  проходження переддипломної практики та дипломне проектування.  Завершенням навчання стане захист студентами дипломного проекту. Бажаємо усім успіхів!

No Comments

Give a comment

Запитуйте нас...