ПІДСУМКИ РОБОТИ ПЕДКОЛЕКТИВУ ЗА ПЕРШИЙ СЕМЕСТР

ПІДСУМКИ РОБОТИ ПЕДКОЛЕКТИВУ ЗА ПЕРШИЙ СЕМЕСТР

8 лютого на засіданні педагогічної ради училища були підведені підсумки роботи педагогічного колективу за І-й семестр та визначені завдання на ІІ – й семестр 2023-2024 н.р.
Заступник директора з навчально-методичної роботи Тетяна Тешаєва зупинилась на питаннях організації навчання, успішності груп, якісних і кількісних показниках навчання.
Заступник директора з навчально-виховної роботи Володимир Місюра доповів про особливості національно-патріотичного виховання в умовах воєнного стану. Особливу увагу було приділено акредитації ОПП за ступенем фахового молодшого бакалавра.

Методист відділення з підготовки фахових молодших бакалаврів Мирослава Соловкіна проінформувала про хід підготовки відділення до акредитації освітньо-професійних програм «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» та «Декоративно-прикладне мистецтво».

Голова циклової комісії педпрацівників спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» Лариса Півнюк проаналізувала якісні показники навчальних досягнень студентів груп БЦІ -11, 12 та БЦІ 21,22, рівень виконання курсових проєктів фаховими молодшими бакалаврами. Також обговорили питання вивчення вибіркових дисциплін на базі навчально-практичних центрів училища.

Голова методичної комісії педпрацівників відділення художніх ремесел Анатолій Стельмах також підбив підсумки успішності студентів груп фахового молодшого бакалавра спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація» за перший семестр та окреслив питання, які потребують особливої уваги у наступному семестрі.

Основні завдання на ІІ семестр окреслив директор училища Володимир Шмігель. Особливу увагу приділив питанням акредитації ОПП, атестації навчального закладу, участі училища в міжнародних проєктах, вступної кампанії 2024 року, активної участі студентського самоврядування у громадському житті училища та створення умов для формування навчального плану.
Всі пропозиції та завдання щодо роботи у ІІ семестрі 2023-2024 н.р. відображені у рішенні педагогічної ради, протокол №1 від 08.02.2024р.

No Comments

Give a comment

Запитуйте нас...